Normativa web

Aquesta web pertany a en Josep Lluís Perpinyà, i és només un recull informatiu del les activitats del grup musical Alta Tensió entre els anys 1990 i 2001, anys de activitat del grup. No inclou cap tipus de publicitat, i al ser un servei gratüit s'esmenta només el lloc a on s'allotja el web: Dropbox.com Aquesta web està feta amb la aplicació DropPages. Email del autor: josep.perpinya@upf.edu Any de publicació 2020.

Terms

Canal de youtube